สโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอฟซี มอบเงิน

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจากสโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอฟซี จำนวน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
[Back]