สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560

 

 

 

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 20 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส ได้แก่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต และ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ผศ.พุม ขำเกลี้ยง รศ.ดร.พิบูล ไชยอนันต์ รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ ศ.สมเพียร เกษมทรัพย์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ และ รศ.บพิธ จารุพันธ์ การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมไทย ของนิสิตชมรมนาฎศิลป์ ได้แก่ การแสดงระบำกฤษดาภินิหาร ฟ้อนอวยพร ฟ้อนมาลัย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]