โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายทุกคน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]