พิธีลงนามให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรและกรรมวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายวัชรพล ชาวกงจักร ตัวแทนจากบริษัท เอฟเวอร์ เนเจอร์ จำกัด ในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “สูตรและกรรมวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด” จากผลงานของ นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และ ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการ สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตคุกกี้เนยชนิดแข็งซึ่งมีผลไม้สดเนื้อนิ่มเป็นวัตถุดิบหลัก ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีกลิ่นรสของผลไม้ มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีอายุการเก็บยาวนานขึ้นและปราศจากไขมันทรานส์ (trans fat) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]