Innovative Startup @ KU ครั้งที่ 1

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Innovative Startup @ KU ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในสถาบันการศึกษา นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]