นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหาร มก.

 

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าคารวะบูรพาจารย์อาวุโส เพื่อหารือถึงแนวทางในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]