พิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นั้น นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]