พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ฯ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่าย กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานในเครือข่ายอีก 8 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]