การแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp)

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Tutor Summer Camp) เพื่อยกระดับความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Auckland University of Technology สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ Thai- TESOL และบัณฑิตแนะแนว ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการประกวดคลิปวีดิทัศน์สื่อการสอน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิทัศน์จะได้รับทุนไปศึกษาการสอนภาษาอังกฤษที่ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 2560 ณ ห้องประชุม9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8181-3 หรือที่ www.brandsworld.co.th

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]