พฤษภาคม 2561
3 พฤษภาคม 2561 แถลงข่าวข้อเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
4 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
11 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ
15 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย
17 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
25 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการ KU Data Science Forum Workshop ครั้งที่ 1
25 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์
25 พฤษภาคม 2561 พิธีเปิดทางจักรยาน คณะประมง มก.
25 พฤษภาคม 2561 พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52
26 พฤษภาคม 2561 การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา 2561
29 พฤษภาคม 2561

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]