พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติในงานปัจฉิมนิเทศ Certification Ceremony KUSEP G-21 & OSPP P-4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]