พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52

 

 

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบัณฑิตวิทยาลัย

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมวิทยาเขตกำแพงแสน

(ข้อมูลจากสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]