การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับนักเรียนนายเรือ และบุคลากรของทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]