พฤกษภาคม 2563
5 พฤษภาคม 2563 มก. ทูลเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน
8 พฤษภาคม 2563 ลงนามโครงการพิเศษการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA  Technology
12 พฤษภาคม 2563 นิสิตเก่า KU 31มอบเสบียงอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
15 พฤษภาคม 2563 รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “เกษตรแบ่งปัน”
28 พฤษภาคม 2563 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]