นิสิตเก่า KU 31มอบเสบียงอาหารให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมอบ "นมเกษตร" จำนวน 400 ถุงให้กับประชาชนในกิจกรรมแจกเสบียงอาหารของนิสิตเก่า KU 31 โดยนางดารุณี โกศัยเสวี เป็นตัวแทนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 31 (KU 31) รวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนๆ KU 31 ได้จำนวน 127,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อเสบียงอาหาร เช่น ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 400 ถุง ไข่ไก่ 12,000 ฟอง น้ำปลาขวดใหญ่จำนวน 400 ขวด น้ำมันพืชขวดใหญ่จำนวน 400 ขวด สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 จำนวน 400 คน และสำหรับผู้ที่มีเด็กเล็ก/เด็กทารกจะเพิ่มนม UHT คนละ 12 กล่อง /นมผงเลี้ยงทารกคนละ 2 กระป๋อง นอกจากนี้นายประเสริฐ ทองกิตติกุล อดีตประธานรุ่น KU 31 ได้มอบเงินสดเพื่อเป็นเงินก้นถุงให้แก่ผู้มารับเสบียงอาหารคนละ 100 บาท รวมเป็นเงินสดทั้งสิ้น 40,000 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]