รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “เกษตรแบ่งปัน”

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “เกษตรแบ่งปัน” จำนวน 67,551 บาท จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 31 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]