มิถุนายน 2561
1 มิถุนายน 2561 พิธีมอบรางวัลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
5 มิถุนายน 2561

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ ทรงหว่านข้าว

5 มิถุนายน 2561 มก.แถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
6 มิถุนายน 2561 International Seminar on Promoting Rice Farmer’s Market Through value-adding Activities
8 มิถุนายน 2561 การนำเสนอผลการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน
12 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะจาก China Three Gorges University
14 มิถุนายน 2561 แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2561 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]