การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (I-KUSTARS 2017)

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2017) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 341 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]