มก.มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สถาบันการบินพลเรือน

 

 

 

 

ดร.เสรี กุญแจนาค รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่สถาบันการบินพลเรือน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 56 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 
 
[Back]