โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และบุคลากร เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 22 รูป เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

 
 
- 14 มิย.60 - 15 มิย.60 -
[Back]