ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ กราบรักษาการอธิการบดี เนื่องในวันไหว้ครู

 

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้ากราบคารวะ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]