การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และพิธีมุฑิตาจิต ชมรม มก.อาวุโส

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และพิธีมุฑิตาจิตสมาชิกอายุครบ 80 ปี ของชมรม มก.อาวุโส เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]