การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEX (หมวด 2 กลยุทธ์)

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEX ในหมวด 2 กลยุทธ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]