ต้อนรับคณะจาก China Three Gorges University

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor He Weijun ,President of China Three Gorges University พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]