แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2561 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้นำไปประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]