พิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2561

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง” เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรและนิสิตเฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]