การประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้านครหลวง โดยส่งอาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารสำนักหอสมุด และอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว และได้จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานแก่ผู้บริหารในที่ประชุมคณบดี และแก่บุคลากรที่ทำงานภายในอาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]