กรกฎาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
6 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
6 กรกฎาคม 2560 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
6 กรกฎาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
7 กรกฎาคม 2560 การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
8 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
9 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต มก.
11 กรกฎาคม 2560 บริษัททีแม็กซ์ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา ให้ มก.
13 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
13 กรกฎาคม 2560 แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล”
14 กรกฎาคม 2560 การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
18 กรกฎาคม 2560 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560
19 กรกฎาคม 2560 แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 48”
19 กรกฎาคม 2560 การอบรมด้านการบริหารการเงินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง
20 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
25 กรกฎาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

27 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
27 กรกฎาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2560 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]