กรกฎาคม 2561
3 กรกฎาคม 2561 พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
5 กรกฎาคม 2561 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
5 กรกฎาคม 2561 พิธีลงนามสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS – Education Version
9 กรกฎาคม 2561 มอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
10 กรกฎาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
13 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากร ภายใน มก. ประจำปี 2561
16 กรกฎาคม 2561 แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอิเลคทรอนิกส์ระดับมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
18 กรกฎาคม 2561 การสัมมนา “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ”
18 กรกฎาคม 2561 การประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5
18 กรกฎาคม 2561 แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง 49 “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”
19 กรกฎาคม 2561 การสัมมนาวิชาการ The Asian Cucurbit Round Table 2018 ครั้งที่ 1
26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเทียนพรรษา
27 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณาวัน
27 กรกฎาคม 2561 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]