กรกฎาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
4 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
5 กรกฎาคม 2562 แถลงข่าวความสำเร็จในการใช้โบท็อกซ์รักษาช้างที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรแข็งเกร็ง
6 กรกฎาคม 2562

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

9 กรกฎาคม 2562 นิสิตใหม่ KU 79 รับบัตรประจำตัว
9 กรกฎาคม 2562 นายก อบก.เข้ารับฟังโอวาทจากอธิการบดี มก.
10 -11 กรกฎาคม 2562 โครงการ "ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ประจำปีการศึกษา 2562
10 กรกฎาคม 2562 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
12 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2562 พิธีปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 38
16 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ อโรคยาอุทยาน
16 กรกฎาคม 2562 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
18 กรกฎาคม 2562 ต้อนรับคณะดูงานจาก มอ. วิทยาเขตตรัง
20 กรกฎาคม 2562 สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.Disruptive Technology
23 กรกฎาคม 2562 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 4 ผลงาน
23 กรกฎาคม 2562 โครงการหลวง 50 “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา”
24 กรกฎาคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานเชิงบูรณาการ มก.-สกสว.
25 กรกฎาคม 2562

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

26 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฎาคม 2562 พลังเกษตร พลังนิสิต พลังจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"
30 กรกฎาคม 2562 อุปนายกสภา มก.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
31 กรกฎาคม 2562 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
31 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี
31 กรกฎาคม 2562 การสัมมนาคุณค่าของชีวิต เรื่อง ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]