ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

 

 

 

 

รศ.กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติและในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]