พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]