แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล”

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล” เนื่องในโอกาสรำลึกและถวายพระราชกุศลเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐- ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชาคมดนตรีไทยอุดมศึกษา

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปสามารถมารับฟังการเทศน์มหาชาติ หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ ได้ตามศรัทธา หรือ ร่วมบริจาคทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๙ - ๒ - ๐๐๐๐๑ - ๑ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๔ - ๑ - ๐๐๐๐๑ – ๗ นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังการเทศน์สดๆ ตลอด ๓ วัน ได้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ และ ยูทูบไลฟ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มก. โทร. ๐๒ – ๙๔๒ – ๘๑๘๓

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]