การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศ.คลีนิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาบรรยาย และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]