โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่ KU 77 ทุกคน ได้รับทราบถึงการเรียน การสอน รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วนนทรี อย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]