พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการฝึกฝนอบรมหลักธรรมจากพระสงฆ์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรู้รับผิดชอบ เตรียมพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]