พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 61 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรไทย และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งปวง พิธีประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มดอกไม้ของผู้บริหารและผู้แทนคณะ สำนัก สถาบันและนิสิต จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล นำโดย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน ถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพร วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Wind Symphony นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี บรรเลงเพลงมหาชัย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]