ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

 

 

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติและในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]