พิธีลงนามสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS – Education Version

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานบริษัทอาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา โดยมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS – Education Version สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 70,000 license เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]