พิธีถวายเทียนพรรษา

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา แด่พระสงฆ์จากวัดป่าห้าพระองค์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย ชั้น1 กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]