สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนวรุณาวัน

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดภายในสวนวรุณาวัน จำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ต้นสัก ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นนนทรี ต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น ณ หน้าหอประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506 ต้นเกด ต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต้นศรีตรัง ต้นไม้ประจำจังหวัดตรัง

สวนวรุณาวัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสวนรูปแผนที่ประเทศไทย มีพื้นที่ 6 ไร่ เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย สำหรับให้บุคลากร นิสิต ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]