โครงการหลวง 50 “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา”

 

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 50 “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” โดยจะมีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]