พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย 4 ผลงาน

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายพิสิษฐ์ วีระไวทยะ จากบริษัทเอิร์ธบอร์น จำกัด ในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย สูตรผสมน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำหางกะทิผสมสมุนไพร ,กรรมวิธีการผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ำหางกะทิ, กรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากกากมะพร้าวอบแห้งผสมหางกะทิสูตรดั้งเดิม และกรรมวิธีการผลิตซอสปรุงรสจากน้ำหางกะทิสูตรหวานผสมเครื่องเทศ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของนายประมวล ทรายทอง สังกัดฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]