สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560 มก.เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
3 สิงหาคม 2560 กิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล”
4 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดงานโครงการหลวง 48 “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่กลางใจกรุง”
5 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนายุวมหาดไทยระหว่าง มก.กับกระทรวงมหาดไทย
8 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UK National Academies
10 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 สิงหาคม 2560 เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร
11 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11
15 สิงหาคม 2560 ให้โอวาทและมอบทุนแก่นิสิตนักกีฬา มก.ตัวแทนทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
17 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
17 สิงหาคม 2560 การอบรมด้านการบริหารการเงินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง
18 สิงหาคม 2560 การเสวนาความเสี่ยง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร”
18 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง
22 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการ The Agriculture and food Deans Meeting
23 สิงหาคม 2560 ลงนามความร่วมทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบก
23 สิงหาคม 2560 ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิกัน ประจำประเทศไทย
24 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
24 สิงหาคม 2560 ประชุมวิชาการ Smart Farm System Applied to Orchid and Other Agriculture Crops in Thailand and Taiwan
25 สิงหาคม 2560 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561 (TCAS)
25 สิงหาคม 2560 แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29 ติวเข้ม ฟิตสมอง พิชิต TCAS
30 สิงหาคม 2560 โครงการ MOBIKE Smart BIKE Sharing “บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะไร้สถานีจอด”
31 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
31 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดศูนย์สุขใจคาเฟ่ Happy Place Center
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]