สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2560 มก.เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
3 สิงหาคม 2560 กิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล”
4 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดงานโครงการหลวง 48 “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่กลางใจกรุง”
5 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนายุวมหาดไทยระหว่าง มก.กับกระทรวงมหาดไทย
8 สิงหาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UK National Academies
10 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
11 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
11 สิงหาคม 2560 เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร
11 สิงหาคม 2560 พิธีเปิดงาน“สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11
15 สิงหาคม 2560 ให้โอวาทและมอบทุนแก่นิสิตนักกีฬา มก.ตัวแทนทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
17 สิงหาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
17 สิงหาคม 2560 การอบรมด้านการบริหารการเงินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง
18 สิงหาคม 2560 การเสวนาความเสี่ยง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร”
18 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]