สิงหาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และสู่อ้อมกอดนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561
2 สิงหาคม 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.)
3 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานโครงการหลวง49 "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน"
7 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
7 สิงหาคม 2561 แถลงข่าวการขับเคลื่อน “ปุ๋ยสั่งตัด” สู่เกษตรกร
9 สิงหาคม 2561 นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”
10 สิงหาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
15 สิงหาคม 2561

เสวนาเรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์

16 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ San Pablo Colleges
16 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
17 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามการวิจัยและพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน
17 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สู่ภูมิภาค
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]