มก.เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือและเป็นแรงใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สามารถร่วมบริจาคได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รับบริจาค ชั้น G อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]