พิธีเปิดงานโครงการหลวง 48 “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่กลางใจกรุง”

 

 

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน“โครงการหลวง 48” (Royal Project 48) หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฃภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่กลางใจกรุง” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]