พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนายุวมหาดไทยระหว่าง มก.กับกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนายุวมหาดไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกระทรวงมหาดไทย มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]