ต้อนรับคณะผู้แทนจาก UK National Academies

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr.Tom Egan, International Research Funding Manager, the British Academy พร้อมคณะผู้แทนจาก UK National Academies เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทุนวิจัย Newton Fund ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมและส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยให้แก่ประเทศพันธมิตร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]