พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายภูวสิชณ์ หวังศุภกิจโกศล จากบริษัท ลพบุรี เอนเนอจี จำกัด ในบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากงานวิจัย เรื่อง “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ผลงานของ ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัท ลพบุรี เอนเนอจี จำกัด ฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]